Archetypy bohyne matky

Dožinky a hojnosť

Po pomyselnom kolese roka sa posúvame ďalej. Ako už som niekoľkokrát vo svojom „bohyňovskom putovaní“ zmienila, celý ročný prírodný cyklus sa dá rovnako pripodobniť k životu ženy. Po období, kedy sme sa ponorili do našich vlastných emočných vôd, sa presúvame do obdobia plodnosti, kedy v prírode všetko dozrieva, nastávajú prvé žatvy a zber a u žien tomu odpovedá obdobie materstva.

Ženám v dnešnej dobe býva často vyčítané, že materstvo zbytočne odkladajú a že nemyslia na svoje biologické hodiny, ktoré neúprosne deň za dňom tikajú. Áno, je pravdou, že priemerne dnes ženy začínajú s materstvom neskôr než tomu bolo v predchádzajúcich generáciach. Skôr ženy sotva začali sexuálne žiť, vrhali sa veľmi rýchlo do rolí manželiek a matiek (prípadne bol sex prípustný až po svatbe). Zatiaľčo ženy dnes majú možnosť viac poznať samé seba a ponoriť sa do vlastných hlbín emočných vôd (ako sme túto tému rozoberali v predchádzajúcom diele venovanom archetypu vody - Letný slnovrat). Vďaka tomu tak môžu zistiť, čo od života vlastne chcú, odhaliť svoje túžby, sny, priania... A je možné, že vďaka priestoru, ktorý si tak dopriali, si lepšie zvolia a vyberú partnera pre život a potencionálneho otca svojich detí. Podľa jedného výskumu ženy, ktoré sa vydávajú až po triciatke, majú väčšie šance na stabilnejší a šťastnejší partnerský vzťah. Avšak je to len výskum a nemusí byť vždy platný. Samozrejme toto čakanie či hľadanie toho „pravého a najlepšieho“ môže niekedy dopadnúť i tak, že žena skrátka deti nestihne mať. Nič zo zmieneného nie je lepšie ani horšie – za mňa si myslím, že je dôležité, aby si o tom každá žena rozhodla sama bez nátlaku okolia či nastolených konvencií.

bohyna-matka-zenay

Poďme sa ale pozrieť na pozitívne archetypy Bohyne matiek, ktorými sa môžeme inšpirovať:

Déméter

Meno Déméter znamená „matka“. Medzi jej symboly patrí prevrátený trojuholník, používaný ako znázornenie ženských genitálií. Podobá sa písmenu delta gréckej abecedy. Tento tvar, predstavujúci ženské genitálie ako bránu zrodenia, smrti i sexuálnej rozkoše, mali vstupné dvere do hrobiek. Tak bol symbolicky znázornený návrat do lona Matky. Déméter je bohyňou materstva, ale i poľnohospodárstvaí a roľníctva.

Ker

Ker je keltskou bohyňou, ktorá býva znázorňovaná ako krásna tehotná žena s plnými prsiami a zlatými vlasmi. Je oslavovaná ako tá, ktorá dáva život a ako bohyňa úrody a zeme.

Ochún

Je bohyňou vody a hojnosti. Na tomto mieste ju zmieňujem preto, že si túto bohyňu pamätáte možno vďaka speváčke Beyonce, ktorá ju počas jedného svojho vystúpenia, v pokročilom štádiu tehotenstva, stelesňovala.

Živa

„Som bohyňa matka Živa, som tá, ktorá dáva život. Z môjho plodného lona pochádza všetok život a i tvoje lono má dar plodiť. Vďaka môjmu úrodnému lonu dozrievajú v tento čas klasy zlatého obilia a ďalšie plody. I ty v tento čas zbieraš, čo si pred časom zasiala. Pozvi ma do svojho života a ochutnaj hojnosť Živy – života.“

Živa býva vyobrazovaná s košíkom dozretých plodov a je rovnako matkou úrody. Dáva nám jedlo, dáva nám hojnosť, dáva nám skrátka všetko, čo je potrebné pre život. Môže nám dať čo potrebujeme – ale je potrebné nezabúdať, že bez práce nie sú koláče a i my musíme vykonať svoj diel práce!

bohyna-matka-ziva

Isis a Panna Mária

Isis bola uctievaná na mnohých miestach: v Egypte, Ríme, Grécku ale i v Germánii. Je spájaná s viacerými archetypmi a jedným z nich je práve archetyp materstva. Bývala vyobrazovaná so svojim dieťatkom (Horom) v lone. V čase kedy sa z chrámov zasvätených bohyni pomaly ale iste stávali kresťanské svätyne, sa sochy Isis s Horom premenili na Pannu Máriu s Ježiškom.

Sviatok Dožiniek, Lammas či Lughnasadh

Tento sviatok v rôznych kultúrach nesie rôzne názvy, a oslavuje sa okolo 1. augusta. Koná sa v dobách žatiev a býva tak poďakovaním za dobrú úrodu. Symbolom tohto sviatku sú klasy zlatého, zrelého obilia. Okrem oslav úspešného zberu sa v čase tohto sviatku rovnako vyjadrovala vďačnosť bohom zodpovedným za ochranu kmeňa a za úrodu. Skoro ráno tohto dňa bývalo zvykom ísť na kopec, pozdraviť vychádzajúce slnko a prosiť o priazeň počasie.

Niektoré z rituálov, ktoré sa zachovali:

Fúzy a vlasy

Z prvého či posledného snopu sa viazali “Velesove fúzy”. V Litve majú zase bohyňu Žemynu, ktorá chodí poľom a vlní klasmi a na jej počesť zapletajú z obilia jej vlasy - copy. Tieto fúzy či vlasy sa nechávali ľadom či boli použité pre špeciálne obrady alebo oslavy.

Často sa na konci žatiev vytvaroval poslední snop do tvaru ľudskej postavy. Posledný dožinkový snop bývalo tiež zvykom po celý rok ponechať na nejakom významnom mieste, niekedy sa tiež obradne pálil alebo zaorával do pôdy, alebo bol pridávaný do krmiva pre dobytok. Verilo sa, že v tomto snope je zakliata sila plodnosti a rastu.

Deti a dožinky

Nielen deti, ale aj dospelí dnes už nevidia, koľko práce stojí za vznikom „obyčajného“ chleba. Preto môžete spoločne s deťmi skúsiť, ako dlho celý proces od vypestovania zrna až po upečenie chleba, trvá. Menej časovo náročná tvorivá činnosť pre toto obdobie môže byť vyrábanie paneniek z kukuričného šúpolia.

bohyna-matka

Hojnosť v prírode – hojnosť v našom živote

V čase dožiniek sa skôr ďakovalo za dobrý zber a úrodu. A v prenesenom slova zmysle teda teraz zbierame to, čo sme skôr zasiali. V tento čas sa môžeme pozrieť na to, ako sme na tom v téme hojnosti. Dovoľujeme si prežívať a napĺňať hojnosť tak, ako by sme si priali? Alebo sa pozeráme len okolo a závidíme druhým, že hojnosť majú a my nie? Máme s témou hojnosti a bohatstva spojené predstavy, že byť bohatý nie je správne, alebo bohatí ľudia sú bezcharakterní, pyšní a tak ďalej? Určite je zaujímavé túto tému preskúmať. Každý z nás si nesie rôzne predstavy, obavy a strachy. Hojnosť je všade okolo nás a záleží len na nás či dovolíme, aby k nám prúdila. Je dobré uvedomiť si, že žiť v hojnosti neznamená robiť to na úkor druhých. Samozrejme na túto tému by sa dali viesť dlhé debaty a bola napísaná nejedna kniha, ktorá sa touto témou zaoberá. Za seba a na tomto mieste odporúčam sadnúť si a zamyslieť sa, ako to mám ja sám - sama za seba a ako to po pravde chcem (bez porovnávania s ostatnými). Žiť v hojnosti nutne nemusí znamenať topiť sa v obrovskom množstve peňazí, ale napríklad to, že mám dosť peňazí k naplneniu potrieb i radostí svojej rodiny. Alebo že mám dosť peňazí na bežný režim, zdravé jedlo, ale napríklad i na kultúrne potešenia ducha, cestovanie... Špecifikujte si to pre seba. Bohatstvo je hlavne vnútorný stav a môžeme byť napríklad bohatí na zážitky, priateľov apod.

Rituál vďačnosti

Nech zistíme, že sme na tom akokoľvek, vždy je potrebné poďkovať za to, čo mám práve teraz. Mám čo jesť, kde spať a tak ďalej, vždy je skrátka mnoho príležitostí za čo môžeme poďakovať a za čo môžeme byť vďační. A ďakovať za čo sme vďační nemusíme iba v tento čas, môžeme pokojne každý deň alebo si môžeme písať najrôznejšie denníky vďačnosti, ktoré nám vždy pripomenú, koľko dobrého sa v našom živote deje.

Prajem vám, aby do vašeho života prichádzala hojnosť v najrôznejších podobách a formách, ale nezabúdajme ani na prírodu, preukazujme jej vďačnosť za jej plodnosť nielen slovami, ale rovnako svojimi činmi.

Článok napísala Veronika Lančaričová. Preklad Zuzana Hrúzová. Zdroje: webové stránky slovanskykruh.cz, knihy Priestess of Avalon - Kathy Jones, Circle Round – Starhawk