In the Red

Odborná štúdia o menštruačných hygienických pomôckach.

Štúdia In the Red (celý názov a štúdiu si môžete prečítať na konci tohto článku) vznikla v roku 2015 a skúmala 5 rôznych menštruačných potrieb: tampón, tampón s aplikátorom, menštruačný kalíšok, menštruačnú hubu a tiež jednorázový menštruačný kalíšok Softcup. Tieto jednotlivé pomôcky porovnáva a hodnotí podľa rôznych kritérií a hľadísk: náročnosť výroby, hľadisko ekonomické, ekologické a zdravotné. A v neposlednej rade štúdia hodnotila aj na koľko sú jednotlivé značky pomôcok pravdivé v uvádzaných tvrdeniach voči svojim zákazníkom.

Náročnosť výroby

Najnáročnejší na výrobu je menštruačný kalíšok, avšak vzhľadom k tomu, že sa jedná o pomôcku pre opakované použitie, svoje "eko" body skoro získava späť. Naopak sa vďaka svojej dlhodobej životnosti stáva najekologickejšou menštruačnou pomôckou.  

Ekonomické hľadisko

Ak pozeráme len na jednu menštruáciu, vychádzajú najvýhodnejšie jednorázové pomôcky. Avšak vzhľadom k tomu, že ženy menštruujú pravideľne, je potrebné porovnávať všetko v dlhodobejšom horizonte. Pokiaľ by sme výskum urobili v rámci jedného roku, vychádzajú cenovo najlepšie menštruačné huby. Ničmenej v štúdii bol použitý menštruačný kalíšok DivaCup. Pokiaľ by si žena zakúpila najlacnejší menštruačný kalíšok - Yuuki Economic - vychádzal by cenovo lepšie kalíšok. Z dlhodobejšieho hľadiska (viac ako 1 rok) vychádzajú cenovo najlepšie menštruačné kalíšky.

Štúdia porovnávala počet spotrebovaných menštruačných pomôcok v rôznom časovom období a tiež ich cenu. Inšpirovalo ma to k vytvoreniu samostatného prehľadu, ktorý som prispôsobila Českej republike (teda aj Slovensku) a pomôckam, ktoré sú u nás k dispozícii. Prečítať si všetko môžete tu.

eko-menstruacny-kalisok

Ekologické hľadisko

Ako už v prvom bode zaznelo, najekologickejšou pomôckou je menštruačný kalíšok. Za seba by som k tomu dodala, že sa domnievam, že keby mala štúdia dostatočné vstupné dáta, zaradila by sa na prvé priečky rovnako menštruačná huba. Po menštruačnom kalíšku nasledujú obe značky a varianty tampónov a až na poslednom mieste, čo sa týka dopadu na životné prostredie, sa umiestňuje pomôcka Softcup. 

Zdravotné hľadisko

Muscosal Alterations Friedrich (1981) zistil, že po použití tampónov dochádza k zmenám v pošve (pošva je vysušenejšia, môžu vznikať odreniny apod.). Oproti tomu pri použití menštruačných kalíškov k týmto zmenám nedochádza. Štúdie, ktoré by skúmali tieto zmeny s použitím menštruačných húb, chýbajú.

V štúdii je uvedený tiež výskum, pri ktorom sa skúmalo množenie baktérií Staphylococcus aureus, ktoré produkujú toxín TSST-1 (toxín, ktorý spôsobuje syndróm toxického šoku) a prišlo sa na tieto výsledky: Obe značky skúmaných tampónov produkovali v laboratórnych testoch TSST-1, pričom O.B. tvoril 9,3 μg/ml, Tampax 4,0 μg/ml a menštruačná huba 3,0 μg / ml (výskum Tierno & Hanna, 1994). Je teda zaujímavé, že O.B. tampóny mali hodnoty skoro dvojnásobne vyššie než menštruačné huby a tampóny Tampax. Je však otázkou, ako by taký test vyšiel dnes.

Zauímavosť: Štúdia doktorov Philipa Tierno a Bruce Hanna z roku 1999 jasne poukázala na to, že tampóny vyrobené zo syntetických látok podporujú výskyt TSS vytváraním ideálneho prostredia pre určitý druh baktérií, zatiaľčo 100 % bavlnené tampóny z BIO bavlny TSS nepodporujú.

Pri skúmaní množenia baktérií na menštruačnom kalíšku (1. štúdia rok 1962 Karnacky, 2. štúdia 2011 Sever a Oldham) došli vedci k záveru, že táto hodnota je 0 μg / ml. Lekársky silikón totiž znemožňuje množenie a rast baktérií, lebo je pre ne nepriľnavý. V tejto štúdii vychádzajú menštruačné kalíšky z tohto skúmaného hľadiska teda najlepšie (za predpokladu správne dodržanej hygieny).

yuuki-soft-classic-1-2Menštruačný kalíšok Yuuki

Uvoľňovanie dioxínov

Táto štúdia sa opiera o štúdie Ahn (2007) a Yang et al. (2011), v ktorých vyšlo, že jednorázové pomôcky uvoľňujú počas použitia dioxíny. Došli k záveru, že uvoľňované množstvo dioxínov z tampónov je znepokojujúce, lebo sú v kontakte s citlivou oblasťou pošvy, odkiaľ sa všetko dostáva ďalej do tela. Avšak v iných štúdií DeVito a Schecter (2002) a Archer et al. (2005) došli vedci k záveru, že v tampónoch neboli prítomné žiadne z najproblematickejších dioxínov, prípadne boli v oveľa menšom množstve, než sú povolené štandardy FDA. Štúdia, ktorú si vypracovala priamo značka Tampax, došla k výsledkom, že uvoľňovanie dioxínov z jej tampónov je nulové. (Môžeme sa teda pýtať, na koľko sú tieto výsledky relevantné. Keď porovnáme výsledky prvých dvoch a ďalších dvoch štúdií, prichádza otázka, ako je možné, že vedci došli k takto rozdielnym výsledkom?)

Klamanie zákazníka

Bolo zaujímavé, že táto štúdia vyhodnocovala tiež pravdivosť tvrdení, ktoré konkrétni výrobci uvádzajú na svojich stránkach. Všetky tvrdenia, ktoré uvádzali výrobci tampónov, boli pravdivé a rovnako tvrdenie výrobcu menštruačného kalíška DivaCup. Naopak výrobca pomôcky SoftCup uvádzal na svojich stránkach nepravdivé či nepresné informácie (zmieňoval napríklad ekologickosť produktu oproti iným menštruačným potrebám). Značky Tampax a Jade and Pearl (menštruačné huby) v čase vyhotovenia tejto štúdie na svojich stránkach neuvádzali ekologické a zdravotné prínosy vyplývajúce z používania ich pomôcok.

Záverom si dovolím pár svojich poznámok:

  • Niektoré výstupné údaje pre mňa nemali dostatočnú vypovedajúcu hodnotu. Dokument sa často odkazoval na štúdie, ktoré boli staršieho pôvodu (napríklad štúdia z roku 1982, ktorá skúmala menštruačné huby).
  • Štúdia sa rovnako opierala o informácie písané na stránkach výrobcov, čo nepovažujem za objektívne (u pomôcky Softcup a u niektorých značiek tampónov).
  • Táto štúdia si vybrala k skúmaniu tiež menštruačnú hubu. Avšak na mnohých miestach štúdie zaznelo: tento výskum sme nemohli urobiť, lebo sme túto menštruačnú pomôcku nemali k dispozícii.
  • V štúdii napríklad nájdeme, že použitý tampón môžeme spláchnuť do WC. Tak to prosím určite nerobme. Nie je to tak dávno, čo internetom kolovala reportáž o čističkách vôd, ako vypadajú a čo všetko my ľudia splachujeme (Vlhčené ubrousky, pleny, plasty. Čistírny odpadních vod vyvezou tuny odpadu každý den). Použitý tampón teda určite patrí do koša.

A tak by som štúdiu zhrnula a popísala takto: Táto štúdia zapĺňa medzeru v porovnávaní menštruačných potrieb v časovom horizonte. Porovnáva však iba päť menštruačných potrieb z celkového výberu, ktorý je dnes už veľmi široký. V závere štúdie ešte zaznieva, že stále na poli výskumu menštruačných pomôcok existuje mnoho medzier, hlavne v oblasti analýzy nákladov a tiež chýba podrobnejší výskum dopadu menštruačných potrieb na zdravie ženy. Za seba teda môžem vyvodiť záver, že je stále ešte rozhodne čo skúmať!

Autorkou článku je Veronika Lančaričová.Preklad Zuzana Hrúzová
Zdroj:
In The Red: A private economic cost and qualitative analysis of environmental and health implications for five menstrual products (duben,2015)
Submitted by: Caitlyn Shaye Weir, BSc Combined Honours, Environmental Science and Gender and Women Studies, Dalhousie University
With the generous support of: Project Co-Supervisor, Dr. Tarah Wright, Associate Professor of Environmental Science, Dalhousie University and Project Co-Supervisor, Dr. Peter Tyedmers Professor and Director for the School of Resource and Environmental Studies, Dalhousie University