DEMETER je ochranná známka, ktorej môžete veriť

Medzinárodná ochranná známka DEMETER vznikla v roku 1928, ale jej počiatky siahajú do roku 1924, kedy rakúsky rešpektovaný vedec a filozof Rudolf Steiner po prvýkrát verejne predstavil tému biodynamického poľnohospodárstva. Známka DEMETER slúži k jednoznačnej identifikácii produktov vyrobených podľa štandardov biodynamického poľnohospodárstva a s vedomým ich trvale udržiteľného životného cyklu. Výrobca smie svoje produkty označiť známkou DEMETER iba vtedy, pokiaľ prejdu náročným a komplexným schvaľovacím procesom, ktorý preverí dodržanie medzinárodne stanovených výrobných a spracovateľských postupov vrátane národnej legislatívy daného štátu. Títo výrobci sú potom zmluvne viazaní k dodržovaniu nastavených pravidiel. Kompromisy nie sú akceptované na žiadnej úrovni.

Medzinárodné štandardy známky DEMETER boli schválené na zasadaní členov v roku 1999 a sú neustále preverované. Tieto zásady sa vzťahujú ako na primárnu rastlinnú a živočíšnu produkciu vrátane chovu včiel, tak na následné spracovanie, skladovanie, balenie a označovanie výrobkov (potravín, kozmetiky i odevov).

demeter-ochranna-znamka

Kúpov výrobku rastlinného pôvodu pod ochrannou známkou DEMETER si môžete byť istí, že pri pestovaní:

 • neboli použité žiadne syntetické hnojivá (povolený je hnoj a trus zvierat chovaných podľa štandardov biodynamického poľnohospodárstva či klasického ekologického poľnohospodárstva, tzv. zelené hnojenie a špeciálne preparáty biodynamického poľnohospodárstva),
 • neboli použité žiadne umelo vyrobené ochranné postreky či iné syntetické ochranné produkty (povolené sú iba špeciálne preparáty biodynamického poľnohospodárstva),
 • neboli použité geneticky modifikované organizmy/materiály,
 • rastliny nerastú v monokultúrach, ale v mixe tak, aby sa vzájomne podporovali a chránili proti „škodcami“,
 • je poľnohospodárska pôda po väčšinu roku krytá nejakou rastlinou (nie je obnažená a vystavená tak extrémnym poveternostným vplyvom),
 • je vždy ponechané minimálne 10 % poľnohospodárskej pôdy „ľadom“ k podpore rozvoja prirodzenej biodiverzity daného miesta.

Kúpou výrobku živočíšneho pôvodu pod ochrannou známkou DEMETER si môžete byť istí, že:

 • chované zvieratá nie sú trvale uviazané a majú voľnosť pohybu,
 • chované zvieratá majú voľný prístup k čerstvej vode,
 • chované zvieratá majú zaistený výbeh na čerstvom vzduchu, popr. na pastvine,
 • chované vodné druhy zvierat (napr. kačky) majú neobmedzený prístup k vodnej nádrži,
 • používanie klietkových chovov je striktne zakázané,
 • chované zvieratá sú ustajnené na organickej podstielke, hydina má k dispozícii dostatok hniezd pre znášanie vajec,
 • včelíny sú vyrobené a ošetrené iba prírodnými materiálmi,
 • ustajnené zvieratá majú v priebehu noci min. 8 hodín absolútnej tmy,
 • chované zvieratá majú dostatok prirodzenej potravy vypestovanej podľa biodynamických štandardov, popr. v menšom množstve podľa štandardov klasického ekologického poľnohospodárstva,
 • včelíny sú umiestnené tak, aby sa včely „pásli“ iba na čistých, divokých či biodynamicky pestovaných rastlinách,
 • včely nie sú prikrmované cukrom, príkrmy musia obsahovať min. 10 % medu a pochádzajú iba z biodynamického poľnohospodárstva,
 • chovaným zvieratám nie sú urezávané či vypaľované rohy, urezávané zobáky ani iné časti tela, kráľovnám včiel nie sú ustrihávané krídla,
 • je dodržovaný stanovený minimálny vek chovaných zvierat pre oddelenie od matky, pre započatie reprodukcie, pre porážku,
 • reprodukcia chovaných zvierat je prirodzená,
 • je v maximálnej miere podporovaná prirodzená obranyschopnosť všetkých chovaných zvierat a na prvom mieste liečby sú vždy prírodné a prirodzené postupy,
 • podávanie hormónov, antibiotík a ďalších liečiv či drog z iných než liečebných dôvodov je striktne zakázané, a i v takom prípade musí byť striktne sledované veterinárom.

Kúpou akéhokoľvek výrobku pod ochrannou známkou DEMETER si môžete byť istí, že:

 • výrobok nebol testovaný na zvieratách,
 • jeho súčasťou nie sú žiadne geneticky modifikované organizmy či materiály,
 • sa výrobok skladá min. z 90 % surovín biodynamického poľnohospodárstva či z certifikovaných DEMETER, ostatné sú z ekologického poľnohospodárstva alebo sú explicitne povolené podľa štandardov DEMETER,
 • do výrobku neboli pridané v žiadnej podobe minerálne oleje ani látky na báze ropy, benzen, hexan, fenoly, propylenglykol, butylenglykol, EDTA, DTPA, APEO, LAS,-MES, halogenované rozpúšťadlá, časti alebo tkanivá mŕtvych zvierat, či akékoľvek karcinogénne, mutagénne, teratogénne alebo senzitivujúce látky a všetky látky zakázané k použitiu v potravinárskom priemysle národnou legislatívou a legislatívou EU,
 • do výrobku neboli pridané žiadne syntetické zvýrazňovače chuti, farby či vône,
 • pri spracovaní výrobku neboli využité ionizujúce či mikrovlnné žiarenie, vykurovacie pesticídy (tzv. fumigácia) ani žiadne nanotechnológie,
 • pri spracovaní surovín boli v maximálnej miere použité nízkoenergetické technológie,
 • v organizáciach podieľajúcich sa na výrobe, neboli žiadnym spôsobom využité dreviny vypestované na inom kontinente (hlavne drevo tropických drevín),
 • bol braný do úvahy maximálne efektívny a udržateľný spôsob balenia výrobku (akékoľvek materiály obsahujúce chlór sú pre balenie výrobku zakázané, použitie hliníku je minimalizované a ten, ktorý je použitý, je recyklovaný).

demeter-ochranna-znamka-01

Viac sa o značke a štandardoch ochrannej známky DEMETER môžete dočítať tu: www.demeter.net

Kozmetika s ochrannou známkou DEMETER: Wegwartehof kozmetika