Prirodzená antikoncepcia

V rámci menštruačného cyklu v našom tele dochádza k určitým hormonálnym zmenám. Tieto zmeny sme schopné samé odpozorovať či zmerať. A keď budeme vedieť, ako naše telo „funguje“, môžeme správne samé určiť, v ktoré dni sme plodné a v ktoré nie. Vďaka tomuto zisteniu sa môžeme v plodných dňoch pohlavnému styku úplne vyhnúť či sa rozhodnúť pre iný spôsob antikoncepcie.

Čo sa myslí pojmom „prirodzená antikoncepcia“:

 • Laktácia
 • Prerušovaná súlož
 • Metóda sledovania plodných a neplodných dní (pre túto metódu možno využiť i meranie pomocou minipočítača napr. Cyclotest)
 • A pre zaujímavosť zmienim ešte gorálky Cyclobeads

Laktácia

V čase kojenia je žena prirodzene neplodná. Nemusí to ale platiť vo všetkých prípadoch. Podmienkou je samozrejme nevyskytujúca sa menštruácia, ďalej je nutné nemať pri kojení veľmi dlhé medzery. Uvádza sa, že aby kojenie fungovalo ako spoľahlivá antikoncepcia, je potreba kojiť najmenej 10x denne (z toho minimálne raz v noci).

Prerušovaná súlož

Prerušovaná súlož nie je vždy a za každých okolností tou najspoľahlivejšou metódou. Je ale veľa párov, ktoré uvádzajú, že táto forma ochrany im celý život fungovala. Najdôležitejšie je u tejto metódy dať si pozor na opakovanú súlož. Aj keď na povrchu penisu už žiadny ejakulát nie je (alebo ho nevidíme), dnu v močovej trubici ešte nejaké zbytky môžu zostať z predchádzajúceho styku.

Gorálky Cyclebeads

Sú vizuálna pomôcka pre určovanie plodných a neplodných dní. Fungovať môžu u tých žien, ktoré majú menštruáciu pravidelnú a ovulujú uprostred cyklu. Čo, ako si za chvíľu povieme, pre mnoho žien neplatí.

Vedeli ste, že:
 • sú i ženy, ktoré majú svoje plodné dni v čase menštruácie
 • žena je v skutočnosti plodná iba 12-48 hodín
 • spermie sú schopné v pošve prežiť 3-7 dní a na svoju „príležitosť“ si takto počkať
 • len veľmi málo žien má pravidelný cyklus: teda tých ideálnych 28 dní

antikoncepcia-prirodzena

Metóda plodných a neplodných dní

Sú zdroje, ktoré uvádzajú túto metódu za málo účinnú, ja si však dovoľujem tvrdiť, že táto metóda môže byť veľmi presná a spoľahlivá, keď sa dodržia určité podmienky a postupy.

Symptotermálna metóda (STM)

Inými slovami názov pre metódu merania plodných a neplodných dní. Žena sleduje niekoľko ukazovateľov, vďaka ktorým môže po určitom čase vyhodnotiť, v ktorých dňoch ovuluje. Sleduje sa bazálna teplota, konzistencia pošvového hlienu a prípadne ešte zmeny na krčku maternice.

Čo k tejto metóde potrebujete?
 • teplomer
 • tužku
 • zápisník

(Prípadne môžete pre túto metódu využiť bazálny teplomer iFertracker )

Bazálna teplota

Je teplota za kľudového stavu. Najlepšie je preto meranie robiť ráno s odchýlkami ± 2 hodiny.

Kde merať?
Merať sa dá v ústach, pošve či v konečníku. V ústach sa odporúča teplomer ponechať 4 minúty. V pošve a v konečníku postačí 3 minúty. Mnoho žien volí merania v ústach, lebo môžu s meraním pokračovať i počas svojej menštruácie.

Ako merať?

 • Najlepšie po spánku, ktorý trval 6 a viac hodín.
 • Stále rovnakým teplomerom.
 • Vyberte si jedno miesto, kde budete teplotu merať, lebo jednotlivé miesta medzi sebou nemožno kombinovať. V pošve a konečníku je totiž teplota vyššia než v ústach.
 • Teplomer zasúvajte stále rovnako hlboko.

Ako sa teplota mení?

Ako moc teplota stúpa či klesá, je individuálne. Nepredstavujte si ale žiadne závratné výkyvy. Počas celého cyklu sa pohybujeme v rozmedzí ± 36-37°C. Počas prvej polovice cyklu je teplota spravidla nižšia (drobné výkyvy nás zaujímať nemusia), v druhej polovici sa teplota zvyšuje o 0,2 - 0,5°C.

Aký teplomer zvoliť?

Digitálny teplomer vyhodnotí namerané hodnoty rýchlejšie, ale oproti klasickému ortuťovému nebude tak presný.

Čo môže namerané hodnoty ovplyvniť?

 • samozrejme nesprávne prevedené meranie
 • lieky a choroba
 • nedostatočný spánok
 • alkohol

Kedy merať?

Pri prvých cykloch budete merať po celú dobu, aby ste si urobili predstavu o tom, ako „teplotne“ vypadá práve ten váš cyklus. Po určitom čase budete merať už len 10-12 dní v cykle (zhruba 4 dni pred ovuláciou, 4 dni v čase najväčšej pravdepodobnosti ovulácie a ešte 4 dni potom). Je ale možné už od počiatku merať iba od výskytu hlienu do potvrdeného dňa vzostupu teploty.

Tip: máte nepravidelnú menštruáciu?

Ak máte nepravidelnú menštruáciu, odporúčame túto metódu merania: Pozrite sa na počty dní menštruačného cyklu za posledných 6 mesiacov, vyberte počet dní toho najkratšieho a najdlhšieho. Od najkratšieho cyklu odčítajte číslo 20 a vyjde vám prvý potenciálne plodný deň (teda deň, kedy máte začať merať svoju bazálnu teplotu). Naopak od najdlhšieho cyklu odčítajte číslo 10 a vyjde vám posledný potenciálny deň plodnosti.

Príklad: Počet dní v mojich cykloch za posledných 6 mesiacov 30,33,30,30,32

 1. 30-20=10
 2. 33-10=23

Podľa tejto metódy, vzhľadom k tomu, že moja menštruácia je nepravidelná, by som merala od 10. dňa cyklu až do 23., teda celkom 13 dní.

Tip číslo dva: ako zistiť koniec plodných dní?

Existuje pravidlo 3 po 6, čo znamená: ak nameráte v troch po sebe idúcich dňoch teplotu vyššiu než za posledných šesť dní je isté, že vaše plodné dni skončili.

Pošvový (cervikálny) hlien

Počas celého cyklu sa zloženie tohto hlienu mení. V čase ovulácie je dokonca takej konzistencie a zloženia, že napomáha spermiám v pošvovom prostredí prežiť dlhšie. Rovnako ako merať teplotu, je dobré skúmať konzistenciu cervikálneho hlienu v rovnaký čas, teda najlepšie ráno.

A teraz si poďme povedať, ako je to s teplotou, hlienom a krčkom maternice počas celého cyklu pri spoločnom skúmaní.

Menštruačný cyklus môžeme rozdeliť na štyri časti: menštruácia, predovulačná doba (folikulárna fáza), ovulácia a „poovulačná“ doba (luteálna fáza). V každej fáze dnu v ženských pohlavných orgánoch dochádza k iným procesom a prevládajú odlišné hormóny. Napríklad v luteálnej fáze teplota stúpa vplyvom progesterónu, a pokiaľ nedôjde k oplodneniu, jeho hladina opäť klesá (s ním i teplota) a dostavuje sa menštruácia.

U jednotlivých fáz uvádzame, ako to klasicky býva. Každá žena môže mať drobné odlišnosti v konzistencii hlienu či tvrdosti krčku.

 
 

Predovulačná fáza

Ovulačná fáza Poovulačná fáza
Teplota nižšia stále nízka zvyšuje sa (až do konca cyklu)
Hlien

úplne chýba či iba v malom množstve, je hustý a lepivý

(táto konzistencia sťažuje spermiám oplodnenie)

vodnatý, riedky a klzký

(keď zasuniete do pošvy dva prsty a potom sa budete

snažiť ich od seba oddialiť, bude sa hlien ťahať ako vaječný bielok)

mizne či zhustne
Krčok nízko položený, pevný, uzavretý, suchý vysoko v pošve, mäkký, otvorený nízko položený, pevný, uzavretý, suchý

 

Jednoduchá pomôcka:

 • Krčok je tvrdý asi ako špička nosu a mäkký ako spodná pera.
 • Keď je tuhý „je zavreté“, keď naopak mäkký „je otvorené“ a vstup spermiám dovolený.
 • Keď je naša pošva suchá, teda ako Saharská púšť, nie je úrodná (teda v našom prípade nie je plodná).
 • Keď sme vlhké, sme plodné (ako Amazonský prales :).

Záver

Aj keď sa táto metóda môže na prvý pohľad javiť ako zložitá, nie je tomu tak, chce to len „dostať sa do praxe“. Veľa žien potvrdzuje, že toto pozorovanie im pomohlo nielen k určení svojho plodného cyklu, ale vďaka tomu obnovili pozitívny a láskyplný vzťah k svojmu telu.

Zdroje informácií: www.zenaluna.cz, www.maminka.cz, www.womenzone.cz, www.rozhlas.cz