Menarché - prečo sa vracať k rituálu?

1. diel článku o oslave prvej menštruácie

Tému prvej menštruácie som už ľahko nakusla v článku Čo povedať dcére, keď príde prvá menštruácia?. Ale nie je dôležité iba to, čo povieme dcére tesne pred očakávanou prvou menštruáciou, lebo ona si svoj postoj formuje už skôr - na základe prístupu nášho. Preto je nutné začať u seba. V našom dvojdielnom článku sa dozviete, prečo by sme si takúto oslavu mali dopriať aj ako dospelé ženy a tiež ako takúto oslavu vytvoriť pre mladé dievčatá.

Prvá menštruácia ako prechodový rituál

Prechodové rituály tu skôr boli a my sme ich z našich životov vyradili ako niečo nepotrebné. Ako niečo, čo sa spája iba s primitívnymi zvykmi domorodých kmeňov. Ale koľko dievčat má v dnešnej dobe pocit, že sa im s prvou menštruáciou dostalo niečo špeciálneho a krásneho? Že ženstvo je dar? Podvedome možno cítime, že detstvo a dospelosť potrebujeme oddeliť nejakým dôležitým medzníkom. Čo je dnes týmto medzníkom? Prvá opica, prvý sexuálny zážitok alebo snáď maturita? Cítime sa po týchto "rituáloch" naozaj dospelejší alebo je potreba niečoho iného, hlbšieho? Zmieňované domorodé kmene nemali iba jednu oslavu, ale celú sériu úloh, ktoré bolo potrebné zvládnuť. Tieto úlohy dievča či chlapca zoceľovali a krok po kroku sa tak na dospelosť pripravovali. Nám ale tento spôsob výuky chýba. V tomto ohľade sme teraz ponechaní napospas, nik nás nevedie a múdrejší nám nepredávajú svoje skúsenosti. Kult staroby a múdrosti sme nahradili kultom mladosti. Prechodové rituály nám skrátka chýbajú. Je ale stále viac ľudí, ktorí si túto medzeru uvedomujú a rituály sa tak začínajú opäť vracať do našich všedných životov a vďaka nim robia náš život nevšedným…

menarche-ritual-1

Matky, dospelé ženy a rituál menarché

Prvým dôležitým krokom, než začnú ženy týmto rituálom sprevádzať mladé dievčatá, je dopriať si ho pre seba. Väčšina z nás totiž týmto rituálom pri prvej menštruácii neprešla a nejde predávať niečo, čo sme samé nezažili. Zmieňujem to preto, že matky, ktoré samé túto oslavu nemali, mávajú tendenciu dcére takúto oslavu vnucovať, či ju plánovať podľa svojich vlastných predstáv, lebo si cez dcéru samé niečo kompenzujú. Prejsť týmto rituálom v dospelom veku je v mnohých prípadoch veľmi dôležité pre prijatie seba samej. Môžeme si tento rituál dopriať i v prípade, pokiaľ dcéru nemáme a deti ani neplánujeme mať. Táto oslava prvej menštruácie (aj keď už v dospelým veku) slúži i ako určité ukončenie lipnutia na obmedzeniach a zažitých predstavách o nás, o ženách, o našom tele a o menštruácii. Môže to byť ukončenie vnímania svojho tela ako hanby a začiatok budovania nového, krajšieho vzťahu.

Rituál menarché v neskoršom veku je veľkým darom a požehnaním. Môžeme zažiť niečo, čo sme nemali, môžeme cítiť podporu iných žien a počuť slová chvály a uctenia, ktoré nám vtedy možno chýbali. Možno nám chýbalo počuť to, že je na čo sa tešiť, že dospelosť so sebou nesie veľa krásnych okamihov a možno sme vtedy len potrebovali počuť viac pozitívnych viet o menštruácii. Táto oslava v dospelosti ponúka možnosť prežiť svoju prvú menštruáciu znovu, inak a lepšie. Na takýto rituál nie je nikdy neskoro - pokojne si ho doprajte, aj keď už nemenštruujete. Videla som niekoľko takých rituálov a vždy to bolo dojemné a krásne.

menarche-ritual-2

 Fotka z letného rituálu na farme Vlčí bouda.

Videla som mnoho iniciácií do ženstva, mám na mysli osláv prvej menštruácie - menarché - a môžem preto povedať, aký úžasne pozitívny dopad to na nás ženy má. Jedna žena, ktorá trpela veľmi bolestivou menštruáciou (rovnako ako jej maminka a sestra), sa rozhodla to zmeniť. Pri rituále menarché "prepísala" svoje doterajšie názory na menštruáciu a začala sa na ňu pozerať novými očami. Prežila tu to, čo vo svojich rokoch skutočnej menarché nedostala. Prešla touto oslavou, začala k svojmu telu pristupovať inak a začala chápať, že ženské telo sa mení v cykloch.  A čo sa po určitom čase nestalo? Jej bolestivá menštruácia ustúpila a jej tak začalo úplne nové „menštruačné obdobie“.

Mladé dievčatá a ich oslava menarché

Pred samotnou oslavou je najdôležitejšie pobaviť sa s dievčinou, či o niečo také vôbec stojí, prípadne pokiaľ áno, tak v akej podobe. Je možné, že aj keď dievča teraz oslavu nebude chcieť, po určitom čase k tomuto rozhodnutiu sama dozreje. Je dobré povedať jej, k čomu je takáto oslava dobrá, čo všetko sa môže diať a nechať už na nej, aby sa sama rozhodla. Jej prístup k menštruácii a tiež oslava sa bude odvíjať od jej veku. Inak bude ku svojej menštruácii pristupovať dievča, ktoré začne menštruovať v deviatich rokoch než to, u ktorého prvá menštruácia príde až v štrnástich rokoch.

Možno si dievčina bude priať presunúť oslavu na neskôr a teraz si iba užije pekný dievčenský deň s maminkou, kedy si spoločne zájdu do cukrárne, porozprávajú sa, kúpia si niečo pekné a pod. Aj táto varianta je úplne v poriadku, lebo dievča bude na svoju prvú menštruáciu spomínať ako na príjemný deň, kedy si mohla slobodne o tomto dni rozhodnúť.

menarche-ritual-3

 Rituál prvej menštruácie, ktorý usporiadala Ilona Bittnerová pre dcéry svojich kamarátok v Jizerských horách.

V druhom diely článku venovanom oslave prvej menštruácie, pridám inšpirácie, ako takúto oslavu usporiadať či ako by mohla oslava menarché vyzerať. Oslavu si môžete usporiadať sama či s kamarátkami alebo sa obrátiť na ženy, ktoré tieto prechodové rituály usporadúvajú.

Článok napísala Veronika Lančaričová. Preložila Zuzana Hrúzová.